Dr. Ilie Badescu

Dr. Ilie Badescu

I. Date personale

Data şi locul naşterii: 09.05.1948, Luncaviţa, jud. Caraş Severin;

Telefon: 314.03.26; 315.31.22;

E-mail: badescu@pcnet.ro

II. Studii

- Licenţiat, Facultatea de Filozofie, secţia Sociologie a Universităţii din Bucureşti, 1972;

- Doctorat în sociologie, Universitatea Bucureşti, 1984 cu teza "Mobilitate culturală şi schimbare socială. Sincronism european şi cultură critică românească";

- Conducător de doctorat  în sociologie, din anul 1995.

III. Stagii în străinătate

- Bursier IREX în SUA (cercetari la Arhiva Phillip Mosley a Universitatii din Illinois si la Departamentul de Antropologie al Universitatii Massachusetts-Amherst);

- Bursier Fullbright la Centrul Fernand Braudel, Binghamton (1990);

- Cercetare arhive - Arhiva "Ph. Mosley" Illinois si Columbia University;

- Studii la Centrul F. Braudel asupra contextului cultural şi lingvistic al traducerii lucrării "Sistemul mondial modern" (Modern World System), autor Immanuel Walerstein, Directorul Centrului.

IV. Activitate didactică

Cursuri: Istoria sociologiei; Sociologia şi geopolitica globalizării; Teorii ale dezvoltării sociale; Risc social şi dezvoltare comunitară; Antropologie socială şi culturală; Naţiune şi naţionalism în Balcani; Teorii ale dezvoltării; Geopolitică; Sociologia problemelor sociale; Idei politice şi doctrine politice româneşti; Sociologia culturii.

V. Alte activităţi profesionale

- Membru în colegiul de redacţie al publicaţiilor de profil sociologice şi respectiv geopolitice "Sociologie românească", "Euxin", "România Socială";

- Director al Institutului de Studii Sociocomportamentale si Geopolitice (ISOGEP);

- Director al publicaţiei „EUXIN. Revistă de Sociologie, Geopolitică si Geoistorie";

- Director al Institutului Naţional de Cercetare a Civilizaţiei Rurale al Fundaţiei "Nişte ţărani";

- Coordonator al Programului de mobilităţi academice internaţionale pentru doctoranzi şi profesori care coordonează doctorate în sociologie şi al Programului major de cercetare: "Integrarea europeană şi geopolitica reprezentărilor";

- Presedinte al Asociatiei Sociologilor din România ; ©Membru al Centrului Fernand Braudel, Binghamton, SUA.

VI. Programe de cercetare internaţională

Cercetări şi programe internaţionale comune cu: Anglia Politechnic University, Universitatea din Barcelona, Universitatea din Umeo, Suedia, Tiffin University, USA, unde a participat la video-conferinţa consacrată "Tranziţiei şi reformei în România".

VII. Domenii de specializare generale

Analiză comparativă în sociologie; Antropologia culturală şi istorică; Istoria ideilor sociologice; Geopolitică; Sociologie noologică; Relaţii interetnice.

VIII. Distincţii

- Premiul "Dimitrie Gusti" al Academiei Române pentru lucrarea "Sociologia şi geopolitica frontierei";

- Premiul revistei "Luceafărul" (Uniunea Scriitorilor), pentru lucrarea "Sincronism european şi cultură critică românească" ;

- Premiul "Dimitrie Gusti" al Fundaţiei Internaţionale a Religiilor, pentru lucrarea "Teoria latenţelor" .

Publicaţii

1. De la comunitatea rurală la comunitatea urbană (coautor), 1978;

2. Satul contemporan şi evoluţia sa istorică, 1981;

3. Civilizaţia industrială şi perspectiva socială (coautor), 1983;

4. Sincronism european şi cultura critică romanească, 1984;

5. Timp şi cultură, 1988;

6. Sociologia eminesciană, 1994;

7. Istoria sociologiei. Perioada marilor sisteme, 1994;

8. Sociologia şi geopolitica fronterei, 2 vol., (coord. si coautor), 1995;

9. Interethnic relations in Romania (în colab), 1995;

10. Teoria latenţelor. Contribuţii la studiul popoarelor, 1997;

11. Istoria sociologiei. Teorii contemporane, 1997;

12. Reforma oligarhică versus calea corporativă, 1997;

13. Cu faţa spre Bizanţ, 1999;

14. Mari sisteme sociologice europene, 1999;

15. Idei politice şi sisteme sociologice româneşti, 1998;

16. Enciclopedia valorilor reprimate. Războiul împotriva culturii române (1944-1999), 2 vol., (coord.), 2000;

17. Starea societăţii româneşti după zece ani de tranziţie (coord. în colaborare cu E.Zamfir si C.Zamfir), 2000.