Dan Banciu

I. Studii                    

1959-1964 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie;

1967-1972 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept;

1980 - Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie.

II. Experienţa profesională

Sept. 1969 - Oct. 1975: Laboratorul de Sociologie al Universităţii din Bucureşti, sociolog principal;

Oct. 1975 - Febr. 1981: Centrul de Cercetări Sociologice, sociolog principal;

Febr. 1981 - Mar. 1990:  Centrul de Cercetări Sociologice, cercetător ştiinţific gr. III;

Mar. 1990 - Sept. 1993:  Institutul de Sociologie, cercetător ştiinţific gr. II;

Sept. 1993 - prez.: Institutul de Sociologie, cercetător ştiinţific gr. I;

1998 - 2002: director al Institutului de Sociologie al Academiei Române.

III. Locul de muncă actual şi funcţia

Academia Română, Institutul de Sociologie, cercetător ştiinţific gr. I

IV. Vechimea la locul de muncă actual

38 ani

V. Membru al asociaţiilor profesionale

a) În ţară:

 • Membru în consiliul Asociaţiei Sociologilor din România (din 1990 şi în prezent)
 • Membru în colegiile de redacţie ale revistelor "Sociologie Românească" (1991 şi în prezent) şi "Revista Română de Sociologie" (din 1996 şi în prezent)
 • Profesor universitar (prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării din 10.03.2000)
 • Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Sociologie al Academiei Române (1998-2002, actualmente membru)
 • Conducător ştiinţific de doctorat (din anul 2000)
 • Membru în Consiliul de Administrare a Casei Oamenilor de Ştiinţă (din 2004)

b) În străinătate:

 • Membru al Comitetului de Sociologia Devianţei de pe lângă Asociaţia Internaţională de Sociologie (1990-1994)
 • Membru al Comitetului de Sociologia Dreptului de pe lângă Asociaţia Internaţională de Sociologie (1990-1998 şi 1998-2002)

VI. Limbi străine cunoscute

 • Franceză

VII. Domenii de specializare în munca de cercetare

 • Sociologie juridică
 • Sociologia devianţei
 • Sociologia crimei şi criminalităţii

VIII. Specializări şi calificări în străinătate

 • Justiţie juvenilă - Anglia, iunie-iulie 1991
 • Sociologie juridică - Grecia, noiembrie 1991
 • Justiţie juvenilă - Belgia, mai-iunie 1993

IX. Experienţa acumulată în programe interne şi internaţionale (selectiv)

 • Tinerii şi Europa / Percepţia Europei în viziunea adolescenţilor şi tinerilor (cercetare internaţională comparativă România - Ungaria - Franţa);
 • Munca în folosul comunităţii (cercetare internaţională România - Belgia)
 • Expert în echipa ECARS de pe lângă Ministerul Justiţiei (1994-1996) la proiectul privind prestarea de către minorii delincvenţi a unei munci în folosul comunităţii, în colaborare cu UNICEF şi Organizaţia FEMMO (Belgia).
 • Expert în proiectul de evaluare a justiţiei restaurative pentru minori (mai - iulie 2004), în colaborare cu Ministerul Justiţiei şi Centrul de Resurse Juridice

X. Calităţi şi titluri ştiinţifice

 • Profesor universitar atestat prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Educaţiei (martie 2000)
 • Conducător de doctorat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (martie 2000)
 • Premiul "Dimitrie Gusti" în sociologie în 1996 (în colaborare cu S.M. Rădulescu) pentru lucrarea "Corupţia şi crima organizată în România"

XI. Activitate publicistică

 • 20 cărţi (singur sau în colaborare) în diverse edituri (Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Editura Medicală, Editura Continent XXI, Editura Hyperion, Editura Lumina Lex etc.)
 • 40 de studii publicate în volume de specialitate
 • 75 de articole în diverse reviste de specialitate

Publicaţii (selectiv)

 • Introducere în sociologia devianţei (în colaborare), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985
 • Adolescenţii şi familia (în colaborare), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987
 • Introducere în sociologia delincvenţei juvenile (în colaborare), Bucureşti, Editura Medicală, 1990
 • Corupţia şi crima organizată în România (în colaborare), Bucureşti, Editura Continent XXI, 1994
 • Sociologia Juridică, Bucureşti, Editura Hyperion XXI, 1995
 • Sociologia crimei şi criminalităţii (în colaborare), Bucureşti, Editura "Şansa", 1996
 • Control social şi sancţiuni sociale, Editura Victor, 1999
 • Elemente de sociologie juridică, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2000
 • Criminalitatea în România în perioada de tranziţie, (în colaborare), Editura Lyca, 2001
 • Evoluţii ale delincvenţei juvenile în România, (în colaborare), Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002
 • Corupţia în România. Realitate şi percepţie socială, (în colaborare), Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2005
 • Crima şi criminalitatea, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2005.