Adela Serban

Informaţii generale:

Nume: Şerban

Prenume: Adela

Data naşterii: 08.04.1980

E-mail: adelaserban@insoc.ro

Adresă de contact: Casa Academiei, Calea 13 Septembrie, nr. 13, et. 4, sector 5, Bucureşti

Tel./fax: +40 21. 318.24.48

http://www.insoc.ro/

Studii:

1998-2002  -  Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, cursuri de zi;

2002-2004 - Masterat "Studii de Securitate", Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, cursuri de zi;

2004-2006  -  Stagiu doctoral, forma cu frecvenţă, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti;

*Doctor în sociologie, în 2006, cu teza Analiză sociologică asupra politicilor de securitate societală aplicate în România între secolele XX-XXI.

Experienţa profesională :

Din 2004, cercetător în cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române, departamentul Comunităţi şi dezvoltare rurală, ocupând următoarele poziţii:

2004 - 2006 - Asistent de cercetare;

2006 - 2008 - Cercetător ştiinţific; 

Din 2008 - Cercetător ştiinţific gradul III.

Din 2005, cadru didactic asociat al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, ocupând poziţiile de :

2005 - 2008 - Asistent universitar;

Din 2008 - Lector universitar.

Din 2006, Director al Departamentului de Cercetare în cadrul Institutului de Studii Sociale ISOGEP.

Din 2010, cadru didactic asociat al Facultăţii de Psihologie-Sociologie, Universitatea Spiru Haret, ocupând poziţia de lector.

A. Domenii de interes generale:

Securitate societală, sociologia comunităţilor, sociologie politică, sociologia culturii tradiţionale, sociologia problemelor sociale, istoria sociologiei (româneşti şi universale), metodologie.

B. Experienţa de cercetare:

2008-2009: participare la Programul Europeanization, Multiple Modernities and Collective Identities - Religion, Nation and Ethnicity in an Enlarged Europe, desfăşurat de către Universitatea din Göttingen cu participarea a cinci ţări (Germania, Grecia, Polonia, Turcia si România

2005-2006: director de proiect pentru programul de cercetare tip TD finanţat de către CNCSIS- UEFISCSU cu titlul Politicile editoriale culturale din România post-decembristă şi capacitatea lor de intervenţie asupra spaţiului simbolic.

2004-curent: cercetător în cadrul departamentului Sociologia Comunităţilor şi membru al Laboratorului de Sociologie Rurală,

C. Activitate didactică:

2008: cursuri - Teorii ale dependenţei şi subdezvoltării (anul III), Geopolitică, globalizare şi noi arhitecturi strategice (Master), Teorii sociologice clasice (anul I), precum şi seminariile aferente.

2005-2008: seminarii aferente disciplinelor Istoria sociologiei universale (anul I si II), Geopolitică şi globalizare (anul II şi III), Probleme sociale (anul II), şi Sociologie românească (anul II) ţinute în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti,

2010-2011: lector asociat la Facultatea de Psihologie-Sociologie a Universităţii Spiru Hare , susţinând prelegerile şi seminariile disciplinei Teorii sociologice contemporane (anul I).

D. Cărţi de autor:

Securitatea societală. Fundamente teoretice, Editura Valahia, Colecţia Euxin, Bucuresti, 2008, 220 p., ISBN 978-973-88815-6-3

E. Activităţi extraprofesionale:

Din 2008: preşedinte şi membru fondator al Asociaţiei Române pentru Securitate Societală (www.arss.ro).